ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเพ็ญฤดี ช่วงโชติวิชิตสงครามถึงแก่กรรม 
2นางสาวทัศน์วรรณ ฉิมเพชรท่าฉัตรไชยร.ร.บ้านหินคอกควาย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สพป.ตรัง เขต 1
3นางสาวสวลี อินทร์นาควิชิตสงครามร.ร.เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเ สพม. เขต 14
4นางสาวตะวันนิช ดาราหมานเศษบ้านกะหลิมร.ร.ทุ่งปรือพิทยาคม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต