ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเมธาวี ยอดไกรศรีไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้)ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14
2นางสาวอารียา เขียดเขียวบ้านโคกวัดใหม่ร.ร..อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
3นางสาวนันท์นรี เสียมไหมเกาะสิเหร่ร.ร.บ้านโคกรัก สพป.ตรัว เขต 2
4นายดิเรก ขามคำวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15)ร.ร.บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต 2
5นางพนิดา ทองศรีบ้านป่าครองชีพร.ร.สหกรณ์นิเคม สพป.สุราษฎร์ เขต 2
6นางสาวเสาวพร แซ่ฉั่วหงษ์หยกบำรุงลาออกจากราชการ 
7นายจำลอง ลิมป์พัฒนโสภณบ้านอ่าวน้ำบ่อลาออกจากราชการ 
8นายสุโขทัย ต่อพงษ์บ้านพรุจำปาลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต