ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสาวิตรี คงสุขบ้านหมากปรกโรงเรียนบางกะปิ สพม.2
2นางสาวมีน๊ะ มรรคาเขตบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล
3นางสาวพนิดดา ชุมคงบ้านอ่าวปอโรงเรียนบ้านควนไม้ดำ สพป.ตรัง เขต 1
4นายอดิศร รักชาติไทยบ้านบางเทาโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
5นางสาวรัตนากร สมสุขแหลมพันวาโรงเรียนบ้านนบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
6นางปราณี ดันน์วัดสว่างอารมณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.21
7นางสาวกาญจนา หนูรักษ์วัดสุวรรณคีรีวงก์โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8นางสาวพิมลทิพ ชุณหภากรไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้)โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป.สงขลา เขต 3
9นางภัทรลภา คงเกลี้ยงวิชิตสงครามโรงเรีบนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต 2
10นางสาวเนฐิกาญจน์ ดวงเกิดบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)โรงเรียนบ้านคลองยา สพป.กระบี่
11นางสาวอลิสา กลิ่นหอมสพป. หงษ์หยกบำรุง
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต