ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเยาวลักษณ์ เจริญวัฒน์วัดสว่างอารมณ์ร.ร.วัดโพธิมงคล อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สพป.ชัยนาท
2นางจารุวรรณ ประดิษฐการบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)ร.ร.อนุบาลทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา สพป.พังงา
3นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศลบ้านหมากปรกร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 03/07/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต